Fotomagazine   REPORT  # 11  2018 bestellen contact@theoniekus.nl
Pagina vullende kleurenfoto's.
Formaat 19x26,5 cm en 48 pagina's.
Oplage per editie 250 stuks.
Full colour page-size pictures.
Size 19x26,5 cm with 48 pages.
250 copies per edition.

Winkelprijs €19,-
Losse nummers besteld via deze site €15,-
Inschrijvers kunnen meerdere nummers
bestellen tegen intekenprijs van €11,-
Retailprice €19,-
Single copies ordered via this site €15,-
Subscribers can order several copies
at subscriptionprice of €11,-
REPORT # 12 zal eind 2018 verschijnen.
Inschrijven via email.
REPORT # 12 will be issued end of 2018.
Subcribe by email.